Iskalni okvir najdi.si

Na vaše spletne strani si lahko brezplačno namestite iskalni okvir Najdi.si, ki vam omogoča iskanje po vašem spletišču kot tudi po celotnem slovenskem spletu. Izberite si enega izmed spodnjih iskalnih okvirjev, ga prilagodite za iskanje po vaših straneh in ga namestite po pripisanih navodilih. V manj kot 5 minutah boste svojim uporabnikom omogočili učinkovito iskanje po spletnih straneh.

Iskanje po slovenskem spletu Iskanje po vaši strani & slovenskem spletu
Enostavni iskalni okvir
Išče po slovenskem spletu.

Najdi.si logo
Napredni iskalni okvir
Išče po vaši spletni strani in slovenskem spletu.

Najdi.si logo


Preberite tudi pogoje uporabe iskalnega okvirja najdi.si.