Pogoji uporabe iskalnega okvirja

POMEMBNO OBVESTILO – POZORNO PREBERITE: Pogoji uporabe za Iskalni okvir najdi.si predstavljajo pravni dogovor med uporabnikom (posamezno fiziA?no ali pravno osebo, ki upravlja spletno stran) in podjetjem TSmedia, d.o.o. in ureja namestitev storitve Iskalni okvir najdi.si na lastno spletno stran uporabnika / upravljalca spletne strani. Preden uporabnik namesti iskalni okvir najdi.si na lastno spletno stran, mora sprejeti doloA?ila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, iskalnega okvira najdi.si ne sme namestiti.

Pogoji uporabe Iskalnega okvirja najdi.si

Storitev Iskalni okvir najdi.si je brezplaA?na in upravljalcem spletnih strani (v nadaljevanju “uporabnik”) omogoA?a, da na svoji naslovni strani obiskovalcem (v nadaljevanju “obiskovalec”) ponudijo enako zmogljivo iskanje, kot je na voljo na iskalniku najdi.si.

Na podlagi sprejetih sploA?nih pogojev uporabnik pridobi pravico, da na svojo spletno stran vkljuA?i iskalni okvir. Iskalni okvir najdi.si mora biti nameA?A?en na naslovni strani uporabnikove spletne strani. Namestitev opravi uporabnik sam in sicer tako, da v izvorno non prescption gabapentin. kodo lastne spletne strani vkljuA?i izvorno kodo storitve Iskalni okvir najdi.si, pri A?emer lahko obliko iskalnega okvirja spremeni, vendar samo tako, da le-ta A?e vedno vsebuje nespremenjen logotip “najdi.si” velikosti najmanj 76 x 21 piksla in da vsebuje gumb “Najdi” v nespremenjeni obliki, kot je na voljo na spletni strani TSmedia, d.o.o.

Storitev Iskalni okvir najdi.si omogoA?a obiskovalcu, da ob vpisu poizvedbe v iskalni okvir na uporabnikovi spletni strani izbere kraj poizvedbe in sicer poizvedbo po uporabnikovi spletni strani in poizvedbo po vseh slovenskih spletnih straneh. Podatki o poizvedbi se avtomatsko poA?ljejo iskalniku najdi.si. V novem ali istem oknu spletnega brskalnika se bodo rezultati poizvedbe prikazali neposredno na strani iskalnika najdi.si. TSmedia, d.o.o. ima izkljuA?no kontrolo nad stranjo z rezultati in uporabnikova spletna stran ne more vplivati na obliko in vsebino strani z rezultati.

S sprejemom teh sploA?nih pogojev se uporabnik zavezuje, da bo vse poizvedbe, ki jih bo prejel od svojih obiskovalcev, nespremenjene posredoval iskalniku najdi.si. Uporabnik se zavezuje, da ne bo sam niti ne bo omogoA?il tretjim osebam, da bi spreminjali, razvrA?A?ali, zaA?asno shranjevali ali kako drugaA?e posegali v rezultate, ki bodo na podlagi poizvedbe prikazani na strani kamagra oral jelly price. cheap Kamagra. kamagra side effects long term. z rezultati na iskalniku najdi.si, niti jih ne bo prikazoval na svoji strani v okvirju ali kako drugaA?e reproduciral, filtriral ali spreminjal obliko, izgled in izpis rezultatov. Nadalje se uporabnik zavezuje, da ne bo sam niti ne bo omogoA?il tretjim osebam, da bi kakorkoli posegali v stran z rezultati, zlasti v tam prikazane oglase.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo sam niti ne bo omogoA?il tretjim osebam, da bi kakor koli uporabljali storitev Iskalni okvir najdi.si na naA?in, ki ni skladen z njegovim namenom – t.j. omogoA?iti uporabo iskalnika najdi.si preko uporabnikovih spletnih strani. Prepovedano je vsakrA?no avtomatsko generiranje poizvedb, vsakrA?no shranjevanje podatkov o poizvedbah in rezultatih poizvedb ter vsakrA?no delovanje, katerega namen ali posledica je neupraviA?eno pridobivanje znanja ali premoA?enjske koristi ali povzroA?anje A?kode TSmedia, d.o.o., vkljuA?no s dekompiliranjem in povratnim inA?eniringom.

Uporabnik s sprejemom teh sploA?nih pogojev potrjuje, da bo v A?asu dostopnosti iskalnega okvira najdi.si na njegovi naslovni strani TSmedia, d.o.o. njegov ekskluzivni ponudnik internetnih iskalnih storitev. Hkrati ima TSmedia, d.o.o. pravico, da storitev Iskalni okvir najdi.si ponuja tretjim osebam po lastni presoji.

TSmedia, d.o.o. ima izkljuA?no pravico oglaA?evanja na strani z rezultati poizvedb, vpisanih v iskalnem okviru najdi.si in uporabnik rezultatov ne sme delno ali v celoti vkljuA?iti v svojo spletno stran.

Uporabnik na podlagi sprejetih sploA?nih pogojev za Iskalni okvir najdi.si ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine, razen pravice do uporabe blagovne znamke najdi.si in avtorskih pravic na Iskalnem okviru najdi.si v obsegu, ki ga zahteva zagotavljanje storitve Iskalni okvir najdi.si. Licenca je neizkljuA?na in neprenosljiva, traja pa dokler TSmedia, d.o.o. ne preneha zagotavljati storitve Iskalni okvir najdi.si ali dokler uporabnik ne odstrani te storitve iz svoje spletne strani. Uporabnik ne sme spreminjati ali kako drugaA?e posegati v blagovne znamke ali avtorska dela v lasti TSmedia, d.o.o.

Uporabnik soglaA?a, da TSmedia, d.o.o. izkljuA?no z namenom izvajanja storitve Iskalni okvir najdi.si zbira in obdeluje njegove osebne podatke, ter da jih, A?e meni, da je to potrebno za izboljA?anje storitve Iskalni okvir najdi.si, posreduje tretjim doxycycline in stores. Purchase Doxycycline. where to buy doxycycline for dogs. osebam, ki zagotavljajo posamezne elemente, potrebne za delovanje iskalnika najdi.si in z njim povezanih storitev.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo obdeloval podatkov o uporabnikih storitve Iskalni okvir najdi.si, ki bodo to storitev uporabili preko njegove naslovne strani, niti o tako vpisanih iskalnih poizvedbah, ali teh podatkov posredoval tretjim osebam.

TSmedia, d.o.o. v nobenem primeru ni odgovoren za implementacijo iskalnega okvira najdi.si na uporabnikovo spletno stran niti za delovanje te strani in delovanje ter vzdrA?evanje povezave med iskalnim okvirom na uporabnikovi spletni strani in iskalnikom najdi.si. TSmedia, d.o.o. zagotavlja storitev Iskalni okvir najdi.si takA?no kot je in brez kakrA?ne koli odgovornosti in zagotovila glede njenega nemotenega in brezhibnega delovanja. TSmedia, d.o.o. nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakrA?no koli morebitno A?kodo, ki bi nastala uporabniku ali obiskovalcu zaradi nezmoA?nosti uporabe storitve Iskalni okvir najdi.si, zaradi zaupanja v njeno vsebino, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitve Iskalni okvir najdi.si. TSmedia, d.o.o. si pridrA?uje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakrA?no koli obdobje prekine zagotavljanje storitve Iskalni okvir najdi.si ali iskalnika najdi.si, A?e meni, da je to potrebno.

TSmedia, d.o.o. nima vpliva na uporabnikovo spletno stran in ne odgovarja za vsebino strani, na katero je nameA?A?en Iskalnik okvir najdi.si.

Storitev Iskalni okvir najdi.si je za obiskovalce brezplaA?na in uporabnik se zavezuje, da obiskovalcem ne bo omejeval ali zaraA?unaval dostopa do te storitve.

TSmedia, d.o.o. si pridrA?uje pravico, da storitev Iskalni okvir najdi.si kadar koli in brez opozorila spremeni ali ukine, pri tem pa ni odgovoren za nikakrA?ne posledice. Prav tako si TSmedia, d.o.o. pridrA?uje pravico, da kadar koli in brez opozorila spremeni pogoje uporabe storitve Iskalni okvir najdi.si. V obeh primerih ima uporabnik pravico, da v primeru, A?e se z novo vsebino storitve ali pogojev uporabe ne strinja, enostransko prekine uporabo storitve in iz svoje spletne strani odstrani vse dele storitve Iskalni okvir najdi.si. Uporabnik ima kadar koli pravico iz svoje naslove strani odstraniti Iskalni okvir najdi.si in s tem prekiniti sodelovanje z TSmedia, d.o.o.

TSmedia, d.o.o. si nadalje pridrA?uje pravico, da iz katerega koli razloga posameznemu uporabniku prepove namestitev ali nadaljnjo uporabo storitve Iskalni okvir najdi.si, pri tem pa ni odgovoren za nikakrA?ne posledice, ki bi nastale uporabniku.

TSmedia, d.o.o. si pridrA?uje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje uporabe, A?e meni, da je to potrebno.

TSmedia, d.o.o., 20. april 2013

There are over 850 write my paper for me languages recognized throughout the land, 12 of which have no known living speakers