Pogoji uporabe iskalnega okvirja

POMEMBNO OBVESTILO – POZORNO PREBERITE: Pogoji uporabe za Iskalni okvir najdi.si predstavljajo pravni dogovor med uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo, ki upravlja spletno stran) in podjetjem TSmedia, d.o.o. in ureja namestitev storitve Iskalni okvir najdi.si na lastno spletno stran uporabnika / upravljalca spletne strani. Preden uporabnik namesti iskalni okvir najdi.si na lastno spletno stran, mora sprejeti določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, iskalnega okvira najdi.si ne sme namestiti.

Pogoji uporabe Iskalnega okvirja najdi.si

Storitev Iskalni okvir najdi.si je brezplačna in upravljalcem spletnih strani (v nadaljevanju “uporabnik”) omogoča, da na svoji naslovni strani obiskovalcem (v nadaljevanju “obiskovalec”) ponudijo enako zmogljivo iskanje, kot je na voljo na iskalniku najdi.si.

Na podlagi sprejetih splošnih pogojev uporabnik pridobi pravico, da na svojo spletno stran vključi iskalni okvir. Iskalni okvir najdi.si mora biti nameščen na naslovni strani uporabnikove spletne strani. Namestitev opravi uporabnik sam in sicer tako, da v izvorno kodo lastne spletne strani vključi izvorno kodo storitve Iskalni okvir najdi.si, pri čemer lahko obliko iskalnega okvirja spremeni, vendar samo tako, da le-ta še vedno vsebuje nespremenjen logotip “najdi.si” velikosti najmanj 76 x 21 piksla in da vsebuje gumb “Najdi” v nespremenjeni obliki, kot je na voljo na spletni strani TSmedia, d.o.o.

Storitev Iskalni okvir najdi.si omogoča obiskovalcu, da ob vpisu poizvedbe v iskalni okvir na uporabnikovi spletni strani izbere kraj poizvedbe in sicer poizvedbo po uporabnikovi spletni strani in poizvedbo po vseh slovenskih spletnih straneh. Podatki o poizvedbi se avtomatsko pošljejo iskalniku najdi.si. V novem ali istem oknu spletnega brskalnika se bodo rezultati poizvedbe prikazali neposredno na strani iskalnika najdi.si. TSmedia, d.o.o. ima izključno kontrolo nad stranjo z rezultati in uporabnikova spletna stran ne more vplivati na obliko in vsebino strani z rezultati.

S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik zavezuje, da bo vse poizvedbe, ki jih bo prejel od svojih obiskovalcev, nespremenjene posredoval iskalniku najdi.si. Uporabnik se zavezuje, da ne bo sam niti ne bo omogočil tretjim osebam, da bi spreminjali, razvrščali, začasno shranjevali ali kako drugače posegali v rezultate, ki bodo na podlagi poizvedbe prikazani na strani z rezultati na iskalniku najdi.si, niti jih ne bo prikazoval na svoji strani v okvirju ali kako drugače reproduciral, filtriral ali spreminjal obliko, izgled in izpis rezultatov. Nadalje se uporabnik zavezuje, da ne bo sam niti ne bo omogočil tretjim osebam, da bi kakorkoli posegali v stran z rezultati, zlasti v tam prikazane oglase.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo sam niti ne bo omogočil tretjim osebam, da bi kakor koli uporabljali storitev Iskalni okvir najdi.si na način, ki ni skladen z njegovim namenom – t.j. omogočiti uporabo iskalnika najdi.si preko uporabnikovih spletnih strani. Prepovedano je vsakršno avtomatsko generiranje poizvedb, vsakršno shranjevanje podatkov o poizvedbah in rezultatih poizvedb ter vsakršno delovanje, katerega namen ali posledica je neupravičeno pridobivanje znanja ali premoženjske koristi ali povzročanje škode TSmedia, d.o.o., vključno s dekompiliranjem in povratnim inženiringom.

Uporabnik s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje, da bo v času dostopnosti iskalnega okvira najdi.si na njegovi naslovni strani TSmedia, d.o.o. njegov ekskluzivni ponudnik internetnih iskalnih storitev. Hkrati ima TSmedia, d.o.o. pravico, da storitev Iskalni okvir najdi.si ponuja tretjim osebam po lastni presoji.

TSmedia, d.o.o. ima izključno pravico oglaševanja na strani z rezultati poizvedb, vpisanih v iskalnem okviru najdi.si in uporabnik rezultatov ne sme delno ali v celoti vključiti v svojo spletno stran.

Uporabnik na podlagi sprejetih splošnih pogojev za Iskalni okvir najdi.si ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine, razen pravice do uporabe blagovne znamke najdi.si in avtorskih pravic na Iskalnem okviru najdi.si v obsegu, ki ga zahteva zagotavljanje storitve Iskalni okvir najdi.si. Licenca je neizključna in neprenosljiva, traja pa dokler TSmedia, d.o.o. ne preneha zagotavljati storitve Iskalni okvir najdi.si ali dokler uporabnik ne odstrani te storitve iz svoje spletne strani. Uporabnik ne sme spreminjati ali kako drugače posegati v blagovne znamke ali avtorska dela v lasti TSmedia, d.o.o.

Uporabnik soglaša, da TSmedia, d.o.o. izključno z namenom izvajanja storitve Iskalni okvir najdi.si zbira in obdeluje njegove osebne podatke, ter da jih, če meni, da je to potrebno za izboljšanje storitve Iskalni okvir najdi.si, posreduje tretjim osebam, ki zagotavljajo posamezne elemente, potrebne za delovanje iskalnika najdi.si in z njim povezanih storitev.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo obdeloval podatkov o uporabnikih storitve Iskalni okvir najdi.si, ki bodo to storitev uporabili preko njegove naslovne strani, niti o tako vpisanih iskalnih poizvedbah, ali teh podatkov posredoval tretjim osebam.

TSmedia, d.o.o. v nobenem primeru ni odgovoren za implementacijo iskalnega okvira najdi.si na uporabnikovo spletno stran niti za delovanje te strani in delovanje ter vzdrževanje povezave med iskalnim okvirom na uporabnikovi spletni strani in iskalnikom najdi.si. TSmedia, d.o.o. zagotavlja storitev Iskalni okvir najdi.si takšno kot je in brez kakršne koli odgovornosti in zagotovila glede njenega nemotenega in brezhibnega delovanja. TSmedia, d.o.o. nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali obiskovalcu zaradi nezmožnosti uporabe storitve Iskalni okvir najdi.si, zaradi zaupanja v njeno vsebino, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitve Iskalni okvir najdi.si. TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje prekine zagotavljanje storitve Iskalni okvir najdi.si ali iskalnika najdi.si, če meni, da je to potrebno.

TSmedia, d.o.o. nima vpliva na uporabnikovo spletno stran in ne odgovarja za vsebino strani, na katero je nameščen Iskalnik okvir najdi.si.

Storitev Iskalni okvir najdi.si je za obiskovalce brezplačna in uporabnik se zavezuje, da obiskovalcem ne bo omejeval ali zaračunaval dostopa do te storitve.

TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico, da storitev Iskalni okvir najdi.si kadar koli in brez opozorila spremeni ali ukine, pri tem pa ni odgovoren za nikakršne posledice. Prav tako si TSmedia, d.o.o. pridržuje pravico, da kadar koli in brez opozorila spremeni pogoje uporabe storitve Iskalni okvir najdi.si. V obeh primerih ima uporabnik pravico, da v primeru, če se z novo vsebino storitve ali pogojev uporabe ne strinja, enostransko prekine uporabo storitve in iz svoje spletne strani odstrani vse dele storitve Iskalni okvir najdi.si. Uporabnik ima kadar koli pravico iz svoje naslove strani odstraniti Iskalni okvir najdi.si in s tem prekiniti sodelovanje z TSmedia, d.o.o.

TSmedia, d.o.o. si nadalje pridržuje pravico, da iz katerega koli razloga posameznemu uporabniku prepove namestitev ali nadaljnjo uporabo storitve Iskalni okvir najdi.si, pri tem pa ni odgovoren za nikakršne posledice, ki bi nastale uporabniku.

TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno.

TSmedia, d.o.o., 20. april 2013