Kako deluje najdi.si?

Najdi.si je iskalnik po slovenskih spletnih vsebinah. Najdi.si-jevi iskalni pajki (roboti) redno brskajo po slovenskih spletnih straneh ter prebirajo in shranjujejo njihovo vsebino (besedila, meta oznake …). Iskalni pajki potrebujejo nekaj dni, da obiA?A?ejo veA?ino slovenskih spletnih strani.

Ko je cikel obiskovanja spletnih strani konA?an, se s pomoA?jo matematiA?nega modela Trident Precision Rank naredi indeks dokumentov v iskalniku. Rezultati iskanja se glede na posamezno iskalno poizvedbo razvrstijo po vnaprej doloA?enem raA?unalniA?kem algoritmu, ki enako obravnava vse spletne dokumente.

Tako oblikovani rezultati iskanja se prikazujejo dokler ni konA?an nov cikel osveA?evanja indeksa slovenskih spletnih strani; celotna podatkovna zbirka iskalnika se v povpreA?ju osveA?i enkrat meseA?no.

PomembnejA?e strani in strani, katerih vsebina se pogosto spreminja, pa najdi.si obiskuje vsak dan – tako so ti podatki dnevno sveA?i.

Katere spletne strani najde najdi.si?

Najdi.si samodejno poindeksira vse spletne strani, ki imajo domeno s konA?nico .si in tudi vse strani, ki gostujejo na streA?nikih v Sloveniji (A?e nanje kaA?e vsaj ena povezava s strani, ki je A?e v najdi.si-jevem indeksu). A?e spletna stran nima domene .si in obenem ne gostuje na slovenskem streA?niku, jo je potrebno v iskalnik vpisati roA?no.

Samoa itself consists of two main islands, savai’l and upolu, and four smaller islands, covering a https://writemypaper4me.org/ total area of just over 1,000 square miles