Kako deluje najdi.si?

Najdi.si je iskalnik po slovenskih spletnih vsebinah. Najdi.si-jevi iskalni pajki (roboti) redno brskajo po slovenskih spletnih straneh ter prebirajo in shranjujejo njihovo vsebino (besedila, meta oznake …). Iskalni pajki potrebujejo nekaj dni, da obiščejo večino slovenskih spletnih strani.

Ko je cikel obiskovanja spletnih strani končan, se s pomočjo matematičnega modela naredi indeks dokumentov v iskalniku. Rezultati iskanja se glede na posamezno iskalno poizvedbo razvrstijo po vnaprej določenem računalniškem algoritmu, ki enako obravnava vse spletne dokumente.

Tako oblikovani rezultati iskanja se prikazujejo dokler ni končan nov cikel osveževanja indeksa slovenskih spletnih strani; celotna podatkovna zbirka iskalnika se v povprečju osveži enkrat mesečno.

Pomembnejše strani in strani, katerih vsebina se pogosto spreminja, pa najdi.si obiskuje vsak dan – tako so ti podatki dnevno sveži.

Katere spletne strani najde najdi.si?

Najdi.si samodejno poindeksira vse spletne strani, ki imajo domeno s končnico .si in tudi vse strani, ki gostujejo na strežnikih v Sloveniji (če nanje kaže vsaj ena povezava s strani, ki je že v najdi.si-jevem indeksu). Če spletna stran nima domene .si in obenem ne gostuje na slovenskem strežniku, jo je potrebno v iskalnik vpisati ročno.