Optimizacija spletnih strani


 1. Hitri napotki za optimizacijo
 2. Zakaj optimizacija spletne strani
 3. Kako izboljA?ati uvrstitev v iskalnikih
 4. Vsebina spletne strani
 5. Zunanje povezave
 6. Drugi koristni nasveti

1. Hitri napotki za optimizacijo

 • HTML naslov (title)
  Naj bo razliA?en za vsako podstran in naj vsebuje najpomembnejA?o kljuA?no besedo ali besedno zvezo.
 • Meta oznake
  Pomembni sta oznaki description (opis) in keywords (kljuA?ne besede). Vsaka podstran naj ima svoje meta oznake.
 • Vsebina spletne strani (teksti)
  Gostota, frekvenca, pozicija in prominenca za vas pomembnih kljuA?nih besed v samem besedilu spletne strani.
 • Imena URL naslovov, datotek in slik
  Vsebujejo naj konkretne kljuA?ne besede, ne pa npr. img01.jpg ali file1.pdf.
 • ALT oznake slik
  Z njimi iskalniku poveste, kaj se nahaja na sliki. Uporabite kljuA?no besedo!
 • Dobra navigacija
  Navigacija po straneh naj bo pregledna. V imenih povezav uporabite kljuA?ne besede. Povezave ne smejo biti samo v javascriptu!
 • Izognite se okvirjem in Flashu
  Stran naj ne bo narejena z uporabo okvirjev (ang. frames), naj nima vstopne Flash animacije.

2. Zakaj optimizacija spletne strani

Dobra uvrstitev na iskalnikih je za spletno stran izrednega pomena. Temu po naA?ih lastnih raziskavah in izkuA?njah botruje nekaj dejstev:

 • iskalniki v povpreA?ju ustvarijo 90 % prometa na spletnih straneh, kar pomeni, da skoraj vsi obiskovalci vaA?o stran najprej poiA?A?ejo v iskalniku na doloA?eno kljuA?no besedo in nato kliknejo na povezavo med rezultati iskanja
 • pribliA?no 80 % obiskovalcev na iskalnikih si ogleda le prvo stran z rezultati iskanja, kar pomeni, da izgubljate kar 80 % potencialnih obiskovalcev, kupcev svojih izdelkov ali storitev, A?e se vaA?a spletna stran ne pojavi na prvi strani z rezultati na iskane kljuA?ne besede
 • polovica teh potencialnih kupcev, t.j. 40 % obiskovalcev obiA?ajno klikne na enega od prvih treh zadetkov med rezultati iskanja.

Spletno mesto, ki ima odliA?no obliko in vsebino, vam torej prav niA? ne koristi, A?e ga nihA?e ne najde v iskalniku.

3. Kako izboljA?ati uvrstitev v iskalnikih

Do boljA?e uvrstitve v iskalnikih lahko pridete na relativno preprost naA?in, ki pa zahteva temeljito analizo in popravilo vsebine spletne strani. Procesu izboljA?ave vsebine in drugih elementov, ki so pomembni za boljA?o uvrstitev v iskalnikih, pravimo optimizacija spletne strani.

Optimizacija spletne strani se izvaja na dveh nivojih:

 • vsebina strani: optimizacija teksta, grafike, meta oznak, notranjih povezav ipd.
 • zunanje povezave: izmenjava povezav, vpis strani v spletne imenike ipd.

4. Vsebina spletne strani

 • Tekstovna vsebina

  Za boljA?o uvrstitev v iskalnikih je pomembno, da se v vsebini strani pojavljajo besede ali besedne zveze, ki so za vas kljuA?nega pomena. Relevantna in kvalitetno predstavljena tekstovna vsebina je bistvenega pomena za to, da se vaA?a stran sploh uvrsti med rezultate iskanja na doloA?ene kljuA?ne besede. Z drugimi besedami: A?e doloA?ene besede ni v vsebini spletne strani, ne morete priA?akovati, da bodo uporabniki vaA?o stran naA?li v iskalnikih, ko bodo iskali po tej besedi.

  Pri tem je potrebno dobro razmisliti in se postaviti v vlogo potencialnega obiskovalca ali kupca. Katere so moA?ne besede oziroma besedne zveze, ki jih bo ta vpisal v iskalnik, ko bo iskal vsebine, izdelke ali storitve, ki jih ponujamo? Nobenega uA?inka ne bomo dosegli, A?e bomo stran optimizirali na besede, po katerih uporabniki v iskalnikih sploh ne iA?A?ejo.

  Primer:
  Podjetje, ki se ukvarja z izdelavo poslovnih naA?rtov in investicijskih elaboratov, bo izbralo naslednje besede: poslovni naA?rt, poslovni nacrt, investicijski naA?rt, invest plan, poslovno svetovanje, podjetniA?ko svetovanje, investicijski elaborat, finanA?no svetovanje itd.

  Pri specifiA?nih besednih zvezah (npr. izdelava poslovnih naA?rtov) bo imelo spletno mesto boljA?e moA?nosti za visoko uvrstitev na iskalnikih, kot pri sploA?nih iskalnih poizvedbah (npr. posel).

  Izbrane kljuA?ne besede se morajo dovolj pogosto pojavljati v vseh pomembnih delih spletnega mesta, tudi v t.i. meta oznakah (glej spodaj). S tem seveda nimamo v mislih neskonA?nega ponavljanja besed ali besednih zvez v vsebini spletiA?A?a, saj se takA?no poA?etje obravnava kot poskus zlorabe iskalnega algoritma in se kot tako tudi strogo kaznuje – poslabA?anje ranga ali v skrajnem primeru odstranitev celotnega spletnega mesta iz indeksa iskalnika!

  Pomembno je, da se vsebina strani posodablja. Na spletnem mestu naj se objavljajo vsebine, ki so sorodne z obstojeA?imi vsebinami.

 • Meta oznake in HTML naslov

  Meta oznake (ang. meta tags) so del izvorne kode spletne strani in ne vplivajo na vsebino spletne strani vidne obiskovalcem. Vsebujejo pa doloA?ene podatke o spletni strani, ki so za predstavitev strani v iskalnikih zelo pomembni, saj naredijo spletno stran iskalnikom prijazno in na ta naA?in pripomorejo k viA?ji uvrstitvi ter boljA?i predstavitvi med rezultati iskanj.

  Meta oznake vaA?ega spletnega mesta lahko preverite tako, da odprete spletno stran, kliknete na desni gumb miA?ke in izberete ukaz za ogled izvorne kode strani (view source).

  Primer izvorne kode spletne strani www.najdi.si:

  <head>

  <title>Najdi.si</title>

  prozac vs zoloft 2017. order Zoloft . prozac vs zoloft for panic disorder. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

  <link rel="SHORTCUT ICON" href="http://www.najdi.si/favicon.ico">

  diflucan canada price. Diflucan Canada. diflucan canada coupon. <link rel="stylesheet" href=”styles.css">

  <meta name="description" content="Najdi.si je vstopna toA?ka v slovenski splet. Poleg iskanja ponuja pregled sveA?ih novic, najnovejA?ih dogodkov in prireditev, najveA?jo bazo receptov, brezplaA?ne SMS-e… Del najdi.si je tudi najbolj obiskan slovenski interaktivni zemljevid, ki omogoA?a naA?rtovanje poti, vsebuje prometne, vremenske informacije in veliko veA?.">

  <meta name="keywords" content="iskalnik, avtomobili, brezplaA?ni sms, imenik podjetij, recepti, dogodki, zemljevid, vreme, novice, horoskop, igre, slike, najdi.si">

  </head>

  Description (opis): opis vsebine strani v enemu ali dveh stavkih, ki naj bo edinstven za vsako podstran spletiA?A?a in naj vkljuA?uje tudi besede ali besedne zveze, ki so povezane z vsebino strani.

  Pravilno: Izdelava poslovnih naA?rtov po ugodnih cenah za vse vrste poslovnih subjektov.
  Nepravilno: poslovni naA?rt, cene, izdelava, podjetje

  Keywords (kljuA?ne besede): vse besede in besedne zveze na katere optimiziramo doloA?eno (pod)stran in so tudi v vsebini te strani.

  Pravilno: poslovni naA?rt, izdelava poslovnih naA?rtov, poslovni elaborati
  Nepravilno: podjetje, firma, posel, naA?rtovanje stavb, gradnja, poslovno kosilo, ugodno

  Title (naslov): vsaka spletna stran vaA?ega spletnega mesta naj ima lasten naslov, ki vsebuje besede ali besedno zvezo povezano z vsebino strani. Za dobro uvrstitev v iskalnikih je naslov strani zelo pomemben, saj je skoraj gotovo, da v kolikor v naslovu strani ni ustreznih besed ali besednih zvez, bo stran na tovrstne poizvedbe v iskalnikih slabo uvrA?A?ena.

  Pravilno: Izdelava poslovnih naA?rtov
  Nepravilno: Smo najboljA?i na svojem podroA?ju!

 • Notranje povezave
  Struktura notranjih povezav je pomembna tako z vidika iskalnikov, kot uporabniA?ke izkuA?nje. A?e A?elimo, da bodo iskalni pajki naA?o spletno stran prebrskali v celoti, je potrebno zgraditi smiselno strukturo notranjih povezav med posameznimi podstranmi in dokumenti. Na ta naA?in tudi uporabnikom omogoA?imo laA?je in preglednejA?e brskanje po spletiA?A?u.

  URL naslovi naj bodo opisni oz. iskalnikom prijazni (ang. Search Engine Friendly URLs), kar pomeni, da naj vsebujejo besede ali besedne zveze, na katere optimiziramo podstran. DinamiA?ni URL naslovi, ki jih obiA?ajno generirajo sistemi za upravljanje z vsebino strani (CMS), so slabi tako z vidika uporabniA?ke izkuA?nje, kot za samo optimizacijo, saj so obiA?ajno dolgi, neberljivi, vsebujejo ogromno parametrov, zaradi A?esar pa si jih uporabnik navsezadnje tudi ne more zapomniti.

  Iskalnikom prijazen URL: http://www.najdi.si/novice
  Iskalnikom neprijazen URL: http://www.najdi.si/index_news.jsp?action=Slovenija&a=123&xyz&1a2b

  Sidrno besedilo (ang. anchor text) na povezavah naj vsebuje besedo ali besedno zvezo, na katero optimiziramo podstran, na katero kaA?e povezava. Tako naj bo ime povezave, ki kaA?e na podstran s cenikom poslovnih naA?rtov kar Cenik poslovnih naA?rtov.

  Izogibajte se menijem narejenim v Javascriptu ali Flashu, saj te iskalnim pajkom pogosto povzroA?ajo probleme pri navigaciji. ObiA?ajne HTML povezave so najboljA?i garant za to, da bodo pajki znali prebrskati vaA?o spletno stran. Za optimizacijo so brez uA?inka tudi meniji v obliki grafiA?nih elementov (povezava v obliki sliA?ice).

  Koristno, tudi z vidika uporabniA?ke izkuA?nje, je, da vsak spletni dokument vsebuje povezavo na predhodno stran in vstopno stran spletiA?A?a.

  Iskalnim pajkom lahko brskanje po spletni strani olajA?ate tudi tako, da ustvarite zemljevid strani (ang. sitemap), ki vsebuje drevo vseh povezav vaA?e strani in ga vkljuA?ite v vsebino strani.

  Povezave naj bodo:

  • stabilne: URL naslovi naj se ne spreminjajo
  • veljavne: kaA?ejo naj samo na delujoA?e spletne strani
  • kratke: naj ne vkljuA?ujejo preveA? kljuA?nih besed
  • ne pregloboke: preveA? nivojev lahko povzroA?i, da pajki spletne strani ne bodo prebrskali popolnoma v globino (npr. http://igre.najdi.si/igre/akcijske/xyzgame/details/)


 • Slikovne in druge datoteke

  Za optimizacijo je koristno, A?e slikovne in druge datoteke (.bmp, .jpg, .doc, .pdf …) poimenujete s kljuA?no besedo ali besedno zvezo, slikam pa v oznako ALT (ang. alternate text) dodate tudi istoimenski opis.

  Pravilno: zlati-prinasalec.jpg (ALT=zlati prinasalec)
  Nepravilno: 1.jpg (ALT=)

5. Zunanje povezave

Pridobivanje zunanjih povezav do vaA?e spletne strani je eden kljuA?nih elementov, ki vpliva na viA?ino uvrstitve strani v iskalnikih. Pridobivanje spletnih povezav je ponavadi odvisno od vsebine spletnega mesta, kvalitete, aA?urnosti ipd. NihA?e ne bo naredil spletne povezave na vaA?e spletno mesto, A?e na njem ne bo dovolj relevantnih in kvalitetnih informacij o doloA?eni temi. Potrebno je poskrbeti, da je na spletnem mestu dovolj kvalitetnih in dobro predstavljenih informacij, ki bi utegnile biti zanimive za sorodne ter druge spletne strani.

Potreben pa je predvsem lasten angaA?ma – iskanje sorodnih in nekonkurenA?nih strani in dogovor z njimi za izmenjavo povezav. S tem pri uvrstitvi na iskalniku pridobita oba partnerja. Pri izbiri partnerjev se omejite na take, ki imajo dobro spletno stran, ki je dobro uvrA?A?ena v iskalnikih in imajo tudi sami veliko kvalitetnih zunanjih povezav. A?e je partnerjeva spletna stran vsebinsko sorodna vaA?i, je vpliv na boljA?o uvrstitev med rezultati iskanj toliko veA?ji. V primeru, da je partnerjeva spletna stran zelo slabo uvrA?A?ena v iskalnikih ali celo spada v kategorijo “spam” strani, si boste z izmenjavo povezave s tako stranjo naredili veA? A?kode kot koristi.

Eden izmed naA?inov pridobivanja zunanjih povezav je tudi vpis strani v iskalnike in imenike, kot so npr. spletni imenik Najdi.si, Mat’kurja ipd.

Bistvenega pomena pri zunanjih povezavah je predvsem, kaj je napisano na teh povezavah. Kot pri notranjih povezavah je tudi v tem primeru osrednjega pomena sidrno besedilo. Zunanja povezava na spletno stran mora torej vsebovati besedo ali besedno zvezo na katero optimiziramo spletno stran. A?e naj bo spletno mesto retin a micro deals. uvrA?A?eno visoko na besedo “igre”, naj tudi povezave, ki kaA?ejo na vaA?o spletno stran nosijo ime “igre”. Primer:

Pravilno: Preizkusite najboljA?e igre
Nepravilno: Preizkusite najboljA?e igre – link

Ker imajo iskalniki vgrajenih veliko mehanizmov, ki prepreA?ujejo zlorabe, kot je t.i. “link-spamming”, je potrebno biti z nabiranjem zunanjih povezav pazljiv in se osredotoA?iti zgolj na dobre, kvalitetne povezave in ne kar vsepoprek zbirati ogromnih koliA?in zunanjih povezav. Zna se namreA? zgoditi, da bodo iskalniki zaradi zlorabe in poizkusa prevare algoritma vaA?e spletiA?A?e v najslabA?em primeru izloA?ili iz svojega indeksa.

6. Ai??e nekaj koristnih nasvetov …

 • Spletno mesto naj ne uporablja okvirjev, saj jim nekateri iskalniki ne znajo slediti, hkrati pa je prikaz strani med rezultati iskanj popaA?en.
 • Uporabljajo naj se HTML povezave. V primeru, da je spletno mesto narejeno v Flashu, naj se dodajo tudi HTML povezave, da bodo iskalni pajki lahko raziskali spletiA?A?e tudi v globino.
 • Uporabljajte naslove (heading) v zaA?etku poglavij in odebelite kljuA?ne besede, saj imajo veA?jo teA?o pri iskalnikih kot navaden tekst.
 • KljuA?ne besede naj se pojavljajo na spletnem mestu A?im viA?je in dovolj pogosto.
 • Spletna stran naj bo dosegljiva 24 ur na dan. Zagotovite si stabilno in varno gostovanje spletne strani. V primeru, da je spletna stran v A?asu pajkovanja nedosegljiva bo po vsej verjetnosti odstranjena iz naslednjega indeksa, strani pa bodo izgubile svoje pozicije med rezultati iskanja.
 • Spletnih (pod)strani, ki za ogled zahtevajo prijavo ali pa so dosegljive samo preko iskalnega polja, pajki ne morejo obiskati, zato jih poslediA?no tudi ni v iskalniku.
 • Teksta, ki je zapisan v sliki (.gif, .jpg, .bmp …), pajki ne znajo prebrati, kar pomeni, da uporabniki vaA?e strani v iskalnikih na besede iz tovrstnega teksta ne bodo naA?li.
 • Izogibajte se vstopnim stranem brez vsebine, ki so namenjene na primer samo izbiri jezikov, ter uvodnim animacijam v Flashu.
 • Spletna stran je primarno namenjena vaA?im obiskovalcem, A?ele nato iskalnikom in iskalnim pajkom, zato je k optimizaciji potrebno pristopiti premiA?ljeno. Optimizacija na raA?un poslabA?anja kvalitete strani in uporabniA?ke izkuA?nje ter s tem izgube obiskovalcev nima uA?inka!

Visoka uvrstitev v iskalnikih je nujna za uspeA?nost spletnega mesta. Vendar upoA?tevanje vsega navedenega A?e ni zagotovilo, da se bo spletna stran pri vseh za vas relevantnih iskalnih poizvedbah prikazala na prvi strani z rezultati. Vzporedno z optimizacijo je morebiti vredno razmisliti tudi o zakupu najrelevantnejA?ih kljuA?nih besed v iskalnikih in si na ta naA?in zagotoviti prva mesta med rezultati iskanj na nekatere izbrane sploA?ne poizvedbe, na katere je optimizacijo teA?je izvesti. Kombinacija obojega po naA?ih izkuA?njah prinaA?a najboljA?e rezultate.

Those who complete these programs have the hospitality and tourism do my homework ixl industry one of the world’s largest supports more than 7