Pogoji uporabe najdi.si prijave

POMEMBNO OBVESTILO – POZORNO PREBERITE: Pogoji uporabe Najdi.si prijave predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem TSmedia, d.o.o. za uporabo storitve Najdi.si prijava. Kadar uporabnik uporablja storitev Najdi.si prijava, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, storitve Najdi.si prijava ne sme uporabljati.

 

POGOJI UPORABE NAJDI.SI PRIJAVE

 

Ponudnik storitve najdi.si prijava je družba je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 1/43385/00, osnovni kapital je : 4.763.080,56 EUR, matična št. 2169576000, identifikacijska št. za DDV SI11466057.

Ti pogoji uporabe se nanašajo na storitev Najdi.si prijava. Pojem uporabnik se nanaša tako na registrirane kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.

VSEBINA STORITVE

Storitev Najdi.si prijava registriranim uporabnikom omogoča, da se prijavijo v Najdi.si in v storitve tistih spletnih strani, s katerimi upravlja TSmedia, d.o.o. ali tretje osebe (v nadaljevanju spletne strani tretjih oseb), ki omogočajo prijavo preko Najdi.si prijave.

Uporabnik se lahko prijavi v katero koli spletno mesto znotraj sistema enotne prijave z istim uporabniškim imenom in geslom. Za posamezna spletna mesta veljajo posebni splošni pogoji, ki jih uporabnik potrdi s tem, ko se preko enotne prijave prijavi v posamezno spletno mesto.

Spletna mesta vključena v sistem enotne prijave so:

Pridobitev pravic za urejanje kartice podjetja na zemljevid.najdi.si

REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Pri registraciji mora uporabnik navesti svoje ime in priimek ter veljaven elektronski naslov. Poleg tega lahko zaradi boljše prilagoditve določenih storitev navede še določene druge podatke o sebi, če to želi. Geslo za prijavo v Najdi.si si uporabnik izbere sam.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval navodilo, da morajo biti vsi vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki, popolni in resnični. Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano.

Po opravljeni registraciji bo uporabnik prejel elektronsko sporočilo, poslano na njegov elektronski naslov, s katerim mora svojo registracijo potrditi. Ob potrjeni registraciji bo uporabnik dobil uporabniško ime in geslo, ki ju mora varovati in jih ne sme zaupati drugim osebam. Registrirani uporabniki so namreč odgovorni za dejanja, ki so bila opravljena z njihovim uporabniškim imenom in geslom. Upravljavec ne odgovarja za zlorabe gesla in uporabniškega imena. Uporabnik naj upravljavca takoj obvesti o sumu zlorabe na elektronski naslov podpora@najdi.si. TSmedia, d.o.o. bo po preverjanju navedb ustrezno ukrepal.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri objavljanju kakršnih koli vsebin na spletnih straneh, do katerih bo dostopal z Najdi.si prijavo, spoštoval naslednja navodila:

 • vsebina ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine in ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja nasproti drugim uporabnikom spletnih strani;
 • vsebina mora biti resnična in pravilna;
 • podatki o uporabniku morajo biti resnični;
 • pri uporabi storitve je prepovedna vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti;
 • prepovedano je izvajanje aktivnosti na mediju Najdi.si, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi;
 • prepovedano kakršnokoli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe naših storitev.

Z izpolnitvijo obrazca za registracijo in potrditvijo registracije uporabnik daje dovoljenje in zahtevo, da ga storitev Najdi.si prijava registrira na spletnih straneh tretjih oseb, kadar jo uporabi, in da spletni strani tretjih oseb posreduje osebne podatke, kadar to uporabnik izrecno dovoli. Dovoljenje za posredovanje podatkov lahko uporabnik da za posamezno registracijo ali za vsako registracijo na določeni spletni strani.

TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli brez opozorila odstrani uporabnika iz Najdi.si prijave, ki krši te pogoje uporabe.

REGISTRACIJA UPORABNIKA S FACEBOOK RAČUNOM

Uporabniki se lahko za uporabo Storitve registrirajo tudi s svojim Facebook računom. Pri tem se ustvari Najdi.si prijava s podatki, ki jih sistemu za prijavo sporoči storitev Facebook. Podatki, ki jih Najdi.si pridobi od Facebooka, so navedeni v samem postopku ustvarjanja računa. Sistem kreira novega uporabnika Najdi.si. Po kreiranju prijave lahko uporabnik do podatkov svojega Najdi profila dostopa preko prijave Najdi.si. Za uporabnike ki se za uporabo Storitve registrirajo na ta način, veljajo enaki pogoji kot za uporabnike, ki se registrirajo preko Najdi.si.

UPORABA STORITVE

TSmedia, d.o.o. nima vpliva na spletne strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost, zakonitost ali način poslovanja spletnih strani tretjih oseb.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba storitve, ki ni v skladu z njenim namenom
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja ali uporaba netočnih osebnih podatkov
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, upravljavcu storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o uporabnikih
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o uporabnikih

Uporabnik je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko ali kazensko odgovoren.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

TSmedia, d.o.o. se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo storitev Najdi.si stalno dostopna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov, kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu pa je storitev Najdi.si prijava na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.

V zvezi z zagotavljanjem storitve Najdi.si prijava veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za dostopnost, delovanje in brezhibnost storitve Najdi.si prijava
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe storitve Najdi.si prijava, zaradi zaupanja v vsebino storitve, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitve Najdi.si prijava
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika
 • upravljavec ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve Najdi.si prijava.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje storitve Najdi.si prijava.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

VARSTVO PODATKOV in NJIHOVA UPORABA

TSmedia, d.o.o. zbira določene informacije o uporabnikih, na podlagi katerih pa ni mogoče določiti posameznika in zato niso osebni podatki v smislu veljavne zakonodaje. Podatki, ki se avtomatsko shranjujejo v dnevnikih so IP naslov, piškotek ter čas in trajanje obiska. TSmedia, d.o.o. shranjuje te podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

TSmedia, d.o.o. posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij ter osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter uredbo GDPR. TSmedia d.o.o. jih v nobenem primeru ne bo posredovani tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za TSmedia, d.o.o. obdeluje pogodbeni obdelovalec, za namen izvedbe storitev pošiljanja elektronskih sporočil ter zbiranja podatkov za izvedbo nagradne igre, pošiljanja e-novic, itd..

V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov.

Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če uporabljate kakršnokoli storitev, ki potrebuje prijavo ali se naročite na obveščanje.

S prijavo na storitev Najdi.si posredujete vaše osebne podatke: ime, priimek in elektronski naslov.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Uporabnik se zaveda, da je TSmedia d.o.o. dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Uporabniku bodo ob prijavi ponujene naslednje možnosti glede uporabe njegovih podatkov, pri čemer bo soglasje lahko podal za naslednje namene:

 • Za pošiljanje dnevnih/tedenskih e-novic, pri čemer jih bo TSmedia, d.o.o. obveščala o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na siol.net in ostalih spletnih straneh ter produktih, ki so v lasti TSmedia d.o.o., pri čemer obveščanje poteka preko uporabnikovega elektronskega naslova. V ta namen jim lahko TSmedia d.o.o. glede na njihovo zanimanje (področje: Najdi.si, šport, trendi, novice, avtomoto, Planet TV…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik predhodno izbral.
 • Za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia d.o.o.,, ki oglašujejo na spletnih strani ali produktih TSmedia d.o.o.,, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. V ta namen jim lahko TSmedia d.o.o. glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto,…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik izbral.
 • Za analizo z namenom personaliziranega prikazovanja novic in promocijskih vsebin.

TSmedia d.o.o., si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate na http://www.najdi.si/nastavitvepiskotkov.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od TSmedia d.o.o., kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. TSmedia d.o.o. bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave lahko uporabnik uredi na sledeč način:

 • pošlje elektronsko sporočilo na info@tsmedia.si;
 • lahko se odjavi preko povezave ”odjava”, ki se nahaja v nogi vsakega prejetega elektronskega časopisa;

TSmedia d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil do preklica s strani le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.
TSmedia d.o.o. uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

KONČNE DOLOČBE

V primeru spora v zvezi z uporabo storitve Najdi.si prijava, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi storitve Najdi.si prijava na podlagi spremenjenih pogojev.

 

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

 

Uporabnik izrecno dovoljuje, da upravljavec z namenom zagotavljanja delovanja storitve Najdi.si prijava zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni, in sicer:

 • podatki o uporabniku, kot jih je ta vnesel ob registraciji
 • podatki o IP naslovu uporabnika
 • podatki o spletnih straneh, za katere uporabnik uporablja Najdi.si prijavo
 • podatki o času uporabe Najdi.si prijave.

Upravljavec se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo spletnim stranem tretjih oseb, za katere uporabnik uporablja storitev Najdi.si prijava, ter povezanim osebam, ki upravljavcu zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve in za potrebe obveščanja o aktivnostih teh povezanih oseb ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja. Podatke bo upravljavec posredoval le v obsegu, v katerem bo to potrebno zaradi posamičnega razloga za posredovanje.

Uporabnik izrecno dovoljuje upravljavcu, da mu periodično z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1. Poleg tega bo upravljavec osebne podatke lahko uporabljal za analizo demografskih značilnosti skupnosti uporabnikov te storitve in za druge analize, ki omogočajo izboljšanje ponujene storitve.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

TSmedia, d.o.o., maj 2018

<< Nazaj