Pogoji uporabe najdi.si prijave

POMEMBNO OBVESTILO – POZORNO PREBERITE: Pogoji uporabe Najdi.si prijave predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem TSmedia, d.o.o. za uporabo storitve Najdi.si prijava. Kadar uporabnik uporablja storitev Najdi.si prijava, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, storitve Najdi.si prijava ne sme uporabljati.

 

POGOJI UPORABE NAJDI.SI PRIJAVE

 

Ponudnik storitve najdi.si prijava je družba je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 1/43385/00, osnovni kapital je : 4.763.080,56 EUR, matična št. 2169576000, identifikacijska št. za DDV SI11466057.

Ti pogoji uporabe se nanašajo na storitev Najdi.si prijava. Pojem uporabnik se nanaša tako na registrirane kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.

VSEBINA STORITVE

Storitev Najdi.si prijava registriranim uporabnikom omogoča, da se prijavijo v Najdi.si in v storitve tistih spletnih strani, s katerimi upravlja TSmedia, d.o.o. ali tretje osebe (v nadaljevanju spletne strani tretjih oseb), ki omogočajo prijavo preko Najdi.si prijave.

Uporabnik se lahko prijavi v katero koli spletno mesto znotraj sistema enotne prijave z istim uporabniškim imenom in geslom. Za posamezna spletna mesta veljajo posebni splošni pogoji, ki jih uporabnik potrdi s tem, ko se preko enotne prijave prijavi v posamezno spletno mesto.

Spletna mesta vključena v sistem enotne prijave so:

Pridobitev pravic za urejanje kartice podjetja na zemljevid.najdi.si

REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Pri registraciji mora uporabnik navesti svoje ime in priimek ter veljaven elektronski naslov. Poleg tega lahko zaradi boljše prilagoditve določenih storitev navede še določene druge podatke o sebi, če to želi. Geslo za prijavo v Najdi.si si uporabnik izbere sam.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval navodilo, da morajo biti vsi vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki, popolni in resnični. Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano.

Po opravljeni registraciji bo uporabnik prejel elektronsko sporočilo, poslano na njegov elektronski naslov, s katerim mora svojo registracijo potrditi. Ob potrjeni registraciji bo uporabnik dobil uporabniško ime in geslo, ki ju mora varovati in jih ne sme zaupati drugim osebam. Registrirani uporabniki so namreč odgovorni za dejanja, ki so bila opravljena z njihovim uporabniškim imenom in geslom. Upravljavec ne odgovarja za zlorabe gesla in uporabniškega imena. Uporabnik naj upravljavca takoj obvesti o sumu zlorabe na elektronski naslov podpora@najdi.si. TSmedia, d.o.o. bo po preverjanju navedb ustrezno ukrepal.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri objavljanju kakršnih koli vsebin na spletnih straneh, do katerih bo dostopal z Najdi.si prijavo, spoštoval naslednja navodila:

 • vsebina ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine in ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja nasproti drugim uporabnikom spletnih strani;
 • vsebina mora biti resnična in pravilna;
 • podatki o uporabniku morajo biti resnični;
 • pri uporabi storitve je prepovedna vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti;
 • prepovedano je izvajanje aktivnosti na mediju Najdi.si, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi;
 • prepovedano kakršnokoli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe naših storitev.

Z izpolnitvijo obrazca za registracijo in potrditvijo registracije uporabnik daje dovoljenje in zahtevo, da ga storitev Najdi.si prijava registrira na spletnih straneh tretjih oseb, kadar jo uporabi, in da spletni strani tretjih oseb posreduje osebne podatke, kadar to uporabnik izrecno dovoli. Dovoljenje za posredovanje podatkov lahko uporabnik da za posamezno registracijo ali za vsako registracijo na določeni spletni strani.

TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli brez opozorila odstrani uporabnika iz Najdi.si prijave, ki krši te pogoje uporabe.

REGISTRACIJA UPORABNIKA S FACEBOOK RAČUNOM

Uporabniki se lahko za uporabo Storitve registrirajo tudi s svojim Facebook računom. Pri tem se ustvari Najdi.si prijava s podatki, ki jih sistemu za prijavo sporoči storitev Facebook. Podatki, ki jih Najdi.si pridobi od Facebooka, so navedeni v samem postopku ustvarjanja računa. Sistem kreira novega uporabnika Najdi.si. Po kreiranju prijave lahko uporabnik do podatkov svojega Najdi profila dostopa preko prijave Najdi.si. Za uporabnike ki se za uporabo Storitve registrirajo na ta način, veljajo enaki pogoji kot za uporabnike, ki se registrirajo preko Najdi.si.

UPORABA STORITVE

TSmedia, d.o.o. nima vpliva na spletne strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost, zakonitost ali način poslovanja spletnih strani tretjih oseb.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba storitve, ki ni v skladu z njenim namenom
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja ali uporaba netočnih osebnih podatkov
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, upravljavcu storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o uporabnikih
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o uporabnikih

Uporabnik je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko ali kazensko odgovoren.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

TSmedia, d.o.o. se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo storitev Najdi.si stalno dostopna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov, kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu pa je storitev Najdi.si prijava na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.

V zvezi z zagotavljanjem storitve Najdi.si prijava veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za dostopnost, delovanje in brezhibnost storitve Najdi.si prijava
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe storitve Najdi.si prijava, zaradi zaupanja v vsebino storitve, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitve Najdi.si prijava
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika
 • upravljavec ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve Najdi.si prijava.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje storitve Najdi.si prijava.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

VARSTVO PODATKOV

TSmedia, d.o.o. zbira določene informacije o uporabnikih, na podlagi katerih pa ni mogoče določiti posameznika in zato niso osebni podatki v smislu veljavne zakonodaje. Podatki, ki se avtomatsko shranjujejo v dnevnikih so IP naslov, piškotek ter čas in trajanje obiska. TSmedia, d.o.o. shranjuje te podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

TSmedia, d.o.o. uporablja te informacije zgolj z namenom zagotavljanja in izboljševanje storitev Najdi.si ter za spremljanje statistike njihove uporabe. TSmedia, d.o.o. teh podatkov ne posreduje nobenim tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo.

Pri nekaterih storitvah (Prijava Najdi.si, imenik spletnih strani, Najdi.si SMS) podjetje TSmedia, d.o.o. zbira tudi elektronske naslove ter telefonske številke uporabnikov teh storitev. Na podlagi uporabe te storitve TSmedia, d.o.o. zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. V skladu z veljavno zakonodajo TSmedia, d.o.o. občasno na te naslove pošilja periodična obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah in izdelkih TSmedia, d.o.o. v smislu ZGD-1 povezanih oseb (neposredno trženje). TSmedia bo osebne podatke uporabila tudi za obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja TSmedia in naročniki storitev (tretje osebe) podjetja TSmedia. TSmedia se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslala več kot 7 elektronskih sporočil in ne več kot 4 SMS-/MMS sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne in nekomercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošilja podjetje TSmedia. Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna.

Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov podjetje TSmedia, d.o.o. udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler se uporabnik ne odjavi od prejemanja sporočil.

KONČNE DOLOČBE

V primeru spora v zvezi z uporabo storitve Najdi.si prijava, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi storitve Najdi.si prijava na podlagi spremenjenih pogojev.

 

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

 

Uporabnik izrecno dovoljuje, da upravljavec z namenom zagotavljanja delovanja storitve Najdi.si prijava zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni, in sicer:

 • podatki o uporabniku, kot jih je ta vnesel ob registraciji
 • podatki o IP naslovu uporabnika
 • podatki o spletnih straneh, za katere uporabnik uporablja Najdi.si prijavo
 • podatki o času uporabe Najdi.si prijave.

Upravljavec se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo spletnim stranem tretjih oseb, za katere uporabnik uporablja storitev Najdi.si prijava, ter povezanim osebam, ki upravljavcu zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve in za potrebe obveščanja o aktivnostih teh povezanih oseb ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja. Podatke bo upravljavec posredoval le v obsegu, v katerem bo to potrebno zaradi posamičnega razloga za posredovanje.

Uporabnik izrecno dovoljuje upravljavcu, da mu periodično z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1. Poleg tega bo upravljavec osebne podatke lahko uporabljal za analizo demografskih značilnosti skupnosti uporabnikov te storitve in za druge analize, ki omogočajo izboljšanje ponujene storitve.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

TSmedia, d.o.o., april 2014

<< Nazaj