IskanjeKaj moram vedeti, preden se lotim iskanja po spletu?

Najdi.si je spletni iskalnik, s katerim si lahko pomagate, ko iščete določeno vsebino na spletu. Specializiran je za iskanje po slovenskem spletu, kar pomeni, da:

  • upošteva jezikovne posebnosti slovenskega jezika in zna iskati tudi po različnem spolu, številu in sklonu besed, ki jih vpišete v iskalnik,
  • išče samo po slovenskih spletnih straneh (razen če uporabnik pred iskanjem izbere možnost iskanja po svetovnem spletu – ti rezultati niso nujno v slovenskem jeziku).

Rezultat iskanja je seznam spletnih strani, ki ustrezajo vašemu iskanju. Strani med rezultati so razporejene od najbolj ustrezne (na vrhu 1. strani rezultatov), do manj ustrezne (proti koncu seznama).


Kako naj se lotim iskanja?

V iskalno polje lahko sicer vpišete vse kar vam pade na pamet, a na ta način verjetno ne boste dobili najboljših rezultatov. Zato je koristno upoštevati nekaj nasvetov:

Izberite primerne besede
Če potrebujete informacije o bolečinah v hrbtenici iščite z besedami kot so bolečine v hrbtenici, bolečine hrbet … Če boste v iskalnik vpisali samo besedo hrbet, bo rezultatov preveč.

Ponovite iskanje
Začnite iskati s konkretno, natančno poizvedbo (npr. menjava gum v ljubljani).
Če je rezultatov preveč, bodite bolj natančni (npr. menjava gum v ljubljani bežigrad).
Če je rezultatov premalo, uporabite bolj splošno poizvedbo (npr. menjava gum) ali pa uporabite druge besede (npr. menjava pnevmatik).

It is also speculated that macbook pros will be thinner and come with retina display, however the supplementary information leaked specifications of a 13