SlovarjiKaj so najdi.si slovarji?

Najdi.si slovarji (PONS – Založba Rokus Klett) so najobsežnejši in najsodobnejši slovarji dostopni v Sloveniji. Poleg vsakdanjih besed in fraz zajemajo besedišče s 50 različnih strokovnih področij – od informatike in ekonomije pa vse do psihologije in prava.

Slovarji upoštevajo knjižni in pogovorni jezik, sleng in žargonske izraze ter več različic vsakega posameznega jezika (npr. pri angleščini upošteva britansko, ameriško, kanadsko, avstralsko, novozelandsko različico, pri nemščini pa nemško, avstrijsko, švicarsko).

Trenutno so na voljo naslednje zbirke:

Vsaka slovarska zbirka obsega več kot 50.000 besed in fraz.

A final way you could do this is by way of gene imprinting, by influencing the competition between maternal and paternal genes, where there is about his a height disparity between the mother and father