Pogoji uporabe najdi.si

POMEMBNO OBVESTILO – POZORNO PREBERITE: Pogoji uporabe iskalnika Najdi.si predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem TSmedia, d.o.o. za uporabo spletnega iskalnika Najdi.si in z njim povezanih storitev. Kadar končni uporabnik dostopa do spletnega iskalnika Najdi.si ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Končni uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletnega iskalnika Najdi.si in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

 

POGOJI UPORABE SPLETNEGA ISKALNIKA NAJDI.SI IN Z NJIM POVEZANIH STORITEV

 

VELJAVNOST POGOJEV UPORABE

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletni iskalnik Najdi.si in vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu www.najdi.si in vseh spletnih straneh pod domeno najdi.si (storitve Najdi.si). Storitve Najdi.si za namen teh pogojev uporabe ne vključujejo storitev oglaševanja na spletnem iskalniku Najdi.si, saj zanje veljajo ločeni splošni pogoji. Posamezni izdelki in storitve Najdi.si imajo lahko svoje pogoje uporabe in v tem primeru se uporabljajo tako ti pogoji, kot posebni pogoji za vsako posamezno storitev. V primeru konflikta med temi pogoji uporabe in posebnimi pogoji za posamezno storitev, imajo prednost posebni pogoji za vsako posamezno storitev.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina storitev Najdi.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Imetnik registrirane znamke Najdi.si v besedi in sliki je TSmedia, d.o.o. in končni uporabnik ne sme uporabljati znamke Najdi.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

DOVOLJENA UPORABA

Storitve Najdi.si je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, ne-komercialno uporabo. Prepovedana je uporaba storitev Najdi.si za prodajanje storitev in izdelkov. Prepovedano je kakršno koli kopiranje rezultatov iskalnika Najdi.si, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja rezultatov za osebno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami Najdi.si. Prepovedano je “meta” iskanje po storitvah Najdi.si. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz storitev Najdi.si ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s storitvami Najdi.si. Za vsako komercialno uporabo storitev Najdi.si je potrebno skleniti predhoden dogovor s podjetjem TSmedia, d.o.o.

VSEBINA ISKALNIKA NAJDI.SI IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA POVEZAVE

TSmedia, d.o.o. nima vpliva na vsebino oziroma rezultate poizvedb na spletnem iskalniku Najdi.si. Programska oprema TSmedia, d.o.o. avtomatsko enkrat tedensko preišče svetovni splet za spletnimi stranmi, ki ustrezajo obsegu spletnega iskalnika Najdi.si in vsebino najdenih spletnih strani začasno shrani v skladišče podatkov. Nato se strani v skladišču podatkov indeksirajo. Ko uporabnik v spletni iskalnik Najdi.si vnese iskani pojem se avtomatsko opravi poizvedba v indeksu spletnih strani in dobljene rezultate ustrezno rangira ter prikaže uporabniku. V primeru, da uporabnik želi videti zgolj hitri pregled spletne strani se mu prikaže zapis iz skladišča podatkov, v primeru pa da klikne na povezavo se povezava z Najdi.si prekine in vzpostavi nove povezava z iskano spletno stranjo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Odgovornost za povezave

TSmedia, d.o.o. nima vpliva na prikaz rezultatov poizvedb, pač pa gre samo za urejeno in po določenih kriterijih rangirano zbirko relevantnih spletnih povezav na spletne strani izven njegove kontrole. TSmedia, d.o.o. ne preverja vsebine spletnih strani, preden so le te vnesene v skladišče podatkov, saj to zaradi količine podatkov objektivno ni mogoče. To pomeni, da se lahko med rezultati na spletnem iskalniku Najdi.si prikaže tudi povezava na spletno stran, katere vsebina je nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna ali žaljiva, za kar TSmedia, d.o.o. ne odgovarja.

Zaradi narave interneta TSmedia, d.o.o. ne more prevzeti in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino takšnih spletnih strani. TSmedia, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi vsebine tretjih spletnih strani, povezava na katere je prikazana med rezultati spletnega iskalnika Najdi.si. TSmedia, d.o.o. nima vpliva na nobeno spletno stran, katere naslov se prikaže med rezultati na spletnem iskalniku Najdi.si in celotna vsebina teh spletnih strani je pod izključno kontrolo upravljavcev teh spletnih strani. Prav tako TSmedia, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kratke opise spletnih strani, ki se prikažejo poleg povezave na zadevno spletno stran in sicer med rezultati spletnega iskalnika Najdi.si, saj je ta vsebina sestavni del HTML izvorne kode in tako v sferi upravljavca zadevne spletne strani.

Internet se stalno spreminja in tehnologija, ki bi prikazovala popolnoma ažurno stanje interneta ne obstaja. TSmedia, d.o.o. zato ne more in ne prevzema nobene odgovornosti za popolnost in pravilnost in ažurnost rezultatov spletnega iskalnika Najdi.si ter pravilno delovanje vseh povezav na spletne strani izven obsega svoje kontrole. TSmedia, d.o.o. zagotavlja storitve Najdi.si takšne kot so in brez kakršne koli odgovornosti.

Odgovornost za vsebino storitev Najdi.si in njihovo delovanje

Storitve Najdi.si so za uporabnike brezplačne. TSmedia, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost storitev Najdi.si. TSmedia, d.o.o. nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi nezmožnosti uporabe storitev Najdi.si, zaradi zaupanja v vsebino storitev Najdi.si, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitev Najdi.si. TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje prekine zagotavljanje storitev Najdi.si, če meni da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

UMIK SPLETNE STRANI IZ REZULTATOV SPLETNEGA ISKALNIKA NAJDI.SI

Ker se tedensko iskanje spletnih strani opravlja avtomatsko, se v skladišče podatkov shranjujejo ter nato indeksirajo tudi spletne strani, za katere njihovi upravljavci ne želijo, da bi bile prikazovane v spletnem iskalniku Najdi.si. V tem primeru lahko upravljavec spletne strani na svoj strežnik namesti datoteko robots.txt, v katero zapiše katerih spletnih strani Najdi.si ne sme indeksirati. TSmedia, d.o.o. striktno upošteva ta navodila in tako označenih spletnih strani ne indeksira. S tem je torej upravljavcem spletnih strani dana možnost, da izvzamejo svojo spletno stran iz rezultatov spletnega iskalnika Najdi.si. TSmedia, d.o.o. opozarja, da zaradi tedenskega ažuriranja skladišča podatkov, sprememba oz. namestitev datoteke robots.txt učinkuje šele od naslednjega ažuriranja naprej in torej lahko pride do več kot 7-dnevne zamude. V tem vmesnem času je določena spletna stran, kljub temu, da je na strežnik nameščena datoteka robots.txt še vedno dostopna preko spletnega iskalnika Najdi.si, oziroma obratno. Enako velja v primeru, da se določena spletna stran izbriše, saj je v prehodnem obdobju še vedno dostopen njen hitri predogled.

Ker gre v primeru iskanja spletnih strani in njihovega prenosa v skladišče podatkov za avtomatski postopek, TSmedia, d.o.o. ne more sam odstraniti posamezne spletne strani iz rezultatov spletnega iskalnika Najdi.si. To mora storiti upravljavec zadevne spletne strani, oziroma ponudnik strežniškega prostora, pri katerem gostuje zadevna spletna stran. To stori z zgoraj opisanim postopkom namestitve datoteke robots.txt. Več informacij o standardih na spletnih straneh je možno dobiti na spletni strani: http://www.robotstxt.org/robotstxt.html.

Najdi.si si pridržuje pravico, da katero koli spletno stran, za katero meni, da bi lahko uporabljala metode “spamindexinga” (metode katerih namen je manipulirati relevantnost prikaza povezave na posamezno spletno stran med organskimi zadetki spletnega iskalnika na določeno poizvedbo, pri čemer ta spletna stran ni povezana s vnešeno poizvedbo) odstrani iz lastnega skladišča podatkov in je ne prikazuje med organskimi rezultati spletnega iskalnika.

VARSTVO PODATKOV in NJIHOVA UPORABA

TSmedia, d.o.o. zbira določene informacije o uporabnikih, na podlagi katerih pa ni mogoče določiti posameznika in zato niso osebni podatki v smislu veljavne zakonodaje. Podatki, ki se avtomatsko shranjujejo v dnevnikih so IP naslov, piškotek ter čas in trajanje obiska. TSmedia, d.o.o. shranjuje te podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

TSmedia, d.o.o. posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij ter osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter uredbo GDPR. TSmedia d.o.o. jih v nobenem primeru ne bo posredovani tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za TSmedia, d.o.o. obdeluje pogodbeni obdelovalec, za namen izvedbe storitev pošiljanja elektronskih sporočil ter zbiranja podatkov za izvedbo nagradne igre, pošiljanja e-novic, itd..

V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov.

Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če uporabljate kakršnokoli storitev, ki potrebuje prijavo ali se naročite na obveščanje.

S prijavo na storitev Najdi.si posredujete vaše osebne podatke: ime, priimek in elektronski naslov.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Uporabnik se zaveda, da je TSmedia d.o.o. dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Uporabniku bodo ob prijavi ponujene naslednje možnosti glede uporabe njegovih podatkov, pri čemer bo soglasje lahko podal za naslednje namene:

  • Za pošiljanje dnevnih/tedenskih e-novic, pri čemer jih bo TSmedia, d.o.o. obveščala o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na siol.net in ostalih spletnih straneh ter produktih, ki so v lasti TSmedia d.o.o., pri čemer obveščanje poteka preko uporabnikovega elektronskega naslova. V ta namen jim lahko TSmedia d.o.o. glede na njihovo zanimanje (področje: Najdi.si, šport, trendi, novice, avtomoto, Planet TV…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik predhodno izbral.
  • Za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia d.o.o.,, ki oglašujejo na spletnih strani ali produktih TSmedia d.o.o.,, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. V ta namen jim lahko TSmedia d.o.o. glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto,…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik izbral.
  • Za analizo z namenom personaliziranega prikazovanja novic in promocijskih vsebin.

TSmedia d.o.o., si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate na http://www.najdi.si/nastavitvepiskotkov.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od TSmedia d.o.o., kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. TSmedia d.o.o. bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave lahko uporabnik uredi na sledeč način:

  • pošlje elektronsko sporočilo na info@tsmedia.si;
  • lahko se odjavi preko povezave ”odjava”, ki se nahaja v nogi vsakega prejetega elektronskega časopisa;

TSmedia d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil do preklica s strani le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

TSmedia d.o.o. uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

PIŠKOTKI

Storitev Najdi.si vsebuje tudi določene piškotke ali podobne tehnologije ponudnika storitev, ki se uporabljajo z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve Najdi.si, vključno z oglaševalskimi in anonimnimi statističnimi storitvami.

Uporabnik dovoljuje in je seznanjen, da TSmedia d.o.o. shranjuje informacije na računalniku oziroma povezani terminalski opremi, na kateri se uporablja storitev Najdi.si v obliki piškotkov ali podobnih tehnologij, z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve Najdi.si, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.

Piškotek je niz znakov, ki ga spletni brskalnik uporabnika lahko trajno shrani na njegovem računalniku ali mobilni napravi. Vanj se shranjujejo vsi podatki in izbire o obiskih posameznih spletnih mest. Spletna/mobilna mesta uporabijo piškotke vsakič, ko jih uporabnik obišče, tako da shranijo njegov edinstveni identifikator, čas vpisa in druge nujne podatke, ki niso osebne narave, v zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na njegovem računalniku ali mobilni napravi.

Piškotek omogoča premikanje po spletnih/mobilnih mestih, ne da bi se bilo treba uporabniku ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Z uporabo nastavitev v spletnem/mobilnem brskalniku lahko uporabnik dovoli ali prepreči prejemanje piškotkov. Če uporabnik ne želi prejemati piškotkov, ne bo mogel uporabljati vseh storitev, ki jih spletna/mobilna mesta nudijo.

Ob prvem obisku spletnih strani Najdi.si računalnik uporabnika prejme piškotek, ki identificira ta računalnik. TSmedia, d.o.o. uporablja informacije, ki jih zbere na podlagi uporabe piškotka zgolj za zagotavljanje personalizacije spletnih strani za posameznega uporabnika.

IMENIK SPLETNIH STRANI

TSmedia, d.o.o. uporabnikom omogoča brezplačni vpis v imenik spletnih strani. Uporabnik ročno vpiše svojo spletno stran v imenik spletnih strani, pri čemer določi kategorijo in spremni tekst. Pred objavo nove spletne strani v imeniku spletnih strani vpis pregleda urednik in ga potrdi ali zavrne. Ta potrditev se opravi zgolj enkrat, zato je TSmedia, d.o.o. lahko odgovoren za ustreznost opisa spletne strani zgolj v trenutku potrditve vpisa. TSmedia, d.o.o. ne more in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli naknadne spremembe v vsebini spletne strani, saj o teh spremembah ni obveščen, niti nima kontrole nad njimi.

AVTOMOBILI

Katalog avtomobilov predstavlja avtorsko pravno varovano zbirko podatkov. TSmedia, d.o.o. zagotavlja to zbirko podatkov v dobri veri o točnosti in ažurnosti podatkov v njej. TSmedia, d.o.o. ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi napačnih, pomanjkljivih oziroma neažurnih podatkov.

ORODNA VRSTICA

Orodna vrstica je brezplačni dodatek spletnega iskalnika Najdi.si in omogoča hitro iskanje z Najdi.si ter prikazuje podatke o uglednosti oziroma obiskanosti določene spletne strani.

Najdi.si orodno vrstico se lahko uporablja le za običajno uporabo iskalnika (ročno interaktivno iskanje). Prepovedana je vsakršna zloraba Najdi.si orodne vrstice, predvsem pa je prepovedano uporabljati avtomatizirane poizvedbe v kakršen koli namen, še posebej za pridobitev ranga strani, ki jo ima posamezna spletna stran na spletnem iskalniku Najdi.si.

Z namestitvijo Najdi.si orodne vrstice se uporabnik strinja, da ta samodejno pošilja podatke o obiskanih spletnih straneh podjetju TSmedia, d.o.o. Podatki, ki jih Najdi.si orodna vrstica pošilja vsebujejo zgolj URL (Uniform Resource Locator) naslov strani, ki jo je uporabnik obiskal. TSmedia, d.o.o. podatke o obiskanih straneh potrebuje zato, da lahko Najdi.si orodna vrstica prikaže podatek o rangu strani.

Podatki, ki jih zbira TSmedia, d.o.o. v okviru storitve Orodna vrstica, niso personalizirani in na njihovi podlagi ni mogoče identificirati posameznika. TSmedia, d.o.o. ne more zbirati osebnih podatkov uporabnika, kot so: ime, naslov ali naslov elektronske pošte. TSmedia, d.o.o. se zavezuje, da zbranih podatkov ne bo posredoval nobenim tretjim osebam.

ZEMLJEVID

Pogoji uporabe storitve najdi.si zemljevid

ISKALNI OKVIR NAJDI.SI

Pogoji uporabe iskalnega okvirja Najdi.si

BREZPLAČNI SMS

Pogoji uporabe storitve Najdi.si SMS

KNJIŽNICA VSEBIN

TSmedia, d.o.o. na vstopni strani Najdi.si objavlja vsebine različnih ponudnikov vsebin. Če ima uporabnik pripombe na posamezno vsebino, ker meni, da krši njegove pravice, da je žaljiva, neprimerna ali napačna, lahko to sporoči na naslov podpora@najdi.si.

NAJDI.SI PRIJAVA

Pogoji uporabe Najdi.si prijave

SLOVARJI NAJDI.SI

O slovarjih
Navodila za uporabo

NOVICE

Najdi.si novice so spletni servis, ki avtomatsko zajema, agregira in kategorizira naslove, slike in povzetke novic številnih slovenskih dnevnoinformativnih medijev. Novice so pridobljene preko protokola RSS ali XML formata. Vsi viri uporabljeni na spletnem mestu ”novice” so javni ali pripravljeni posebej za najdi.si. V skladu s tem, TSmedia, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, ažurnost ali zanesljivost delovanja servisov posameznih ponudnikov novic in si ne lasti nobenih avtorskih ali drugih pravic v zvezi z vsebino, ki jo posamezni viri pripravijo za distribucijo preko prej omenjenih kanalov.

TSmedia, d.o.o. si lasti pravico po lastni presoji vključevati ali izključevati posamezne medije iz nabora medijev katerih novice so zajete na spletnem mestu ”Novice”.

RECEPTI

Spletno mesto ”Recepti” predstavlja zbirko podatkov o receptih, pridobljeno s klasičnim spletnim pajkovanjem določenih spletnih strani. TSmedia, d.o.o. si ne lasti nikakršnih avtorskih ali drugih pravic v zvezi z vsebino vertikale. Te so izključno v domeni spletnih strani, na katerih so objavljeni recepti, ki so prikazani na omenjeni vertikali. Prav tako TSmedia, d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi napačnih, pomanjkljivih oziroma neažurnih vsebin.

Vir podatkov o sestavinah receptov je založba Modrijan d.o.o. z delom Kuharska enciklopedija – Svet gastronomije od A do Ž.

DOGODKI

Spletno mesto ”Dogodki” predstavlja zbirko podatkov o dogodkih/prireditvah v Sloveniji. Vertikalo sestavlja vsebina iz naslednjih sklopov: glasba, gledališče, razstave, prireditve, izobraževanja, nakupovanje, za otroke in družino, šport, kino. Vir podatkov o dogodkih je podjetje Napovednik d.o.o.TSmedia, d.o.o. si ne lasti nikakršnih avtorskih ali drugih pravic v zvezi z vsebino, ki jo posreduje zgoraj navedeni ponudnik. Prav tako TSmedia, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost posredovanih podatkov, za katere je vir ponudnik, prav tako ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi napačnih, pomanjkljivih oziroma neažurnih vsebin.

SLIKE

Spletno mesto ”Slike” je okolje s slikovnimi vsebinami. Vir vsebin je podjetje Picsearch AB (publ) Liljeholmsvägen 30, 117 61 Stockholm, Švedska. TSmedia, d.o.o. si ne lasti nikakršnih avtorskih ali drugih pravic v zvezi z vsebino, ki jo posreduje zgoraj navedeni ponudnik. Prav tako TSmedia, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino posredovanih slik, katerih vir je ponudnik in ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi rabe vsebin. Z uporabo storitve se uporabnik strinja, da bo vsebino uporabljal izključno v skladu z veljavno zakonodajo in z ustrezno privolitvijo avtorja vsebine.

PRAVILA NAJDI.SI OB VOLITVAH

Na najdi.si, skladno z veljavno zakonodajo, zagotavljamo korektno predstavitev volilne tematike in kandidatov. O celotnem načinu in vsebini novinarskih prispevkov, ki govorijo o kampanji, kandidatih in volitvah, ne odloča uredništvo samostojno, saj povzema podatke od drugih virov.

Najdi.si v času volilne kampanje zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enake pogoje za plačano oglaševanje na najdi.si pod pogoji navedenimi v splošnih pogojih oglaševanja na najdi.si.

Pritožbo na izvajanje teh pravil se v pisni obliki naslovi na TSmedia, d.o.o., vsebovati pa mora opis očitane kršitve, predlog za njeno odpravo oz. razrešitev problema ter naslov, kamor naj se pošlje odgovor. Odgovorni urednik mora na pritožbo odgovoriti najkasneje v treh dneh po prejemu pritožbe.

SPLOŠNO

TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni da je to potrebno.

Ti pogoji uporabe so objavljeni in se nahajajo na spletnih straneh Najdi.si in sicer na dnu vsake strani.

Ti pogoji uporabe nadomeščajo prejšnje pogoje uporabe veljavne od dne 9. 4. 2014 in veljajo od 18. 5. 2018 do preklica oz. spremembe.

But they’ll tell you they are just friends even though they don’t act historians define eras by paper writing service https://samedaypaper.org their most advanced technology