Pogoji uporabe

POMEMBNO OBVESTILO - POZORNO PREBERITE:
Lastnik in upravljavec storitve iskalnika najdi.si je TSmedia, d.o.o., Cigaletova 19, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 1/43385/00, matična št. 2169576000, identifikacijska št. za DDV SI11466057. Pogoji uporabe iskalnika najdi.si predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem TSmedia, d.o.o. za uporabo spletnega iskalnika najdi.si in z njim povezanih storitev. Kadar končni uporabnik dostopa do spletnega iskalnika najdi.si ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Končni uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletnega iskalnika najdi.si in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

 

POGOJI UPORABE SPLETNEGA ISKALNIKA NAJDI.SI IN Z NJIM POVEZANIH STORITEV

 

VELJAVNOST POGOJEV UPORABE

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletni iskalnik najdi.si in vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu www.najdi.si in vseh spletnih straneh pod domeno najdi.si (storitve najdi.si). Storitve najdi.si za namen teh pogojev uporabe ne vključujejo storitev oglaševanja na spletnem iskalniku najdi.si, saj zanje veljajo ločeni splošni pogoji. Posamezni izdelki in storitve najdi.si imajo lahko svoje pogoje uporabe in v tem primeru se uporabljajo tako ti pogoji, kot posebni pogoji za vsako posamezno storitev. V primeru konflikta med temi pogoji uporabe in posebnimi pogoji za posamezno storitev, imajo prednost posebni pogoji za vsako posamezno storitev.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina storitev najdi.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Imetnik registrirane znamke najdi.si v besedi in sliki je TSmedia, d.o.o. in končni uporabnik ne sme uporabljati znamke najdi.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

DOVOLJENA UPORABA

Storitve najdi.si je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, ne-komercialno uporabo. Prepovedana je uporaba storitev najdi.si za prodajanje storitev in izdelkov. Prepovedano je kakršno koli kopiranje rezultatov iskalnika najdi.si, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja rezultatov za osebno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami najdi.si. Prepovedano je “meta” iskanje po storitvah najdi.si. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz storitev najdi.si ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s storitvami najdi.si. Za vsako komercialno uporabo storitev najdi.si je potrebno skleniti predhoden dogovor s podjetjem TSmedia, d.o.o.

VSEBINA ISKALNIKA najdi.si IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA POVEZAVE

TSmedia, d.o.o. nima vpliva na vsebino oziroma rezultate poizvedb na spletnem iskalniku najdi.si. TSmedia, d.o.o. uporablja lastno programsko opremo, ki izvaja iskanje po svetovnem spletu za spletnimi stranmi, ki ustrezajo obsegu spletnega iskalnika najdi.si in vsebino najdenih spletnih strani začasno shrani v skladišče podatkov ter programsko opremo Bing Web Search API podjetja Microsoft. Nato se strani v skladišču podatkov indeksirajo. Ko uporabnik v spletni iskalnik najdi.si vnese iskani pojem se avtomatsko opravi poizvedba v indeksu spletnih strani in dobljene rezultate ustrezno rangira ter prikaže uporabniku. V primeru, da uporabnik želi videti zgolj hitri pregled spletne strani se mu prikaže zapis iz skladišča podatkov, v primeru pa da klikne na povezavo, se povezava z najdi.si prekine in vzpostavi nove povezava z iskano spletno stranjo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Odgovornost za povezave

TSmedia, d.o.o. nima vpliva na prikaz rezultatov poizvedb, pač pa gre samo za urejeno in po določenih kriterijih rangirano zbirko relevantnih spletnih povezav na spletne strani izven njegove kontrole. TSmedia, d.o.o. ne preverja vsebine spletnih strani, preden so le te vnesene v skladišče podatkov, saj to zaradi količine podatkov objektivno ni mogoče. To pomeni, da se lahko med rezultati na spletnem iskalniku najdi.si prikaže tudi povezava na spletno stran, katere vsebina je nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna ali žaljiva, za kar TSmedia, d.o.o. ne odgovarja.

Zaradi narave interneta TSmedia, d.o.o. ne more prevzeti in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino takšnih spletnih strani. TSmedia, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi vsebine tretjih spletnih strani, povezava na katere je prikazana med rezultati spletnega iskalnika najdi.si. TSmedia, d.o.o. nima vpliva na nobeno spletno stran, katere naslov se prikaže med rezultati na spletnem iskalniku najdi.si in celotna vsebina teh spletnih strani je pod izključno kontrolo upravljavcev teh spletnih strani. Prav tako TSmedia, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kratke opise spletnih strani, ki se prikažejo poleg povezave na zadevno spletno stran in sicer med rezultati spletnega iskalnika najdi.si, saj je ta vsebina sestavni del HTML izvorne kode in tako v sferi upravljavca zadevne spletne strani.

Internet se stalno spreminja in tehnologija, ki bi prikazovala popolnoma ažurno stanje interneta ne obstaja. TSmedia, d.o.o. zato ne more in ne prevzema nobene odgovornosti za popolnost in pravilnost in ažurnost rezultatov spletnega iskalnika najdi.si ter pravilno delovanje vseh povezav na spletne strani izven obsega svoje kontrole. TSmedia, d.o.o. zagotavlja storitve najdi.si takšne kot so in brez kakršne koli odgovornosti.

Odgovornost za vsebino storitev najdi.si in njihovo delovanje

Storitve najdi.si so za uporabnike brezplačne. TSmedia, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost storitev najdi.si. TSmedia, d.o.o. nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi nezmožnosti uporabe storitev najdi.si, zaradi zaupanja v vsebino storitev najdi.si, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitev najdi.si. TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje prekine zagotavljanje storitev najdi.si, če meni da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

UMIK SPLETNE STRANI IZ REZULTATOV SPLETNEGA ISKALNIKA NAJDI.SI

Ker se iskanje spletnih strani opravlja avtomatsko, se v skladišče podatkov shranjujejo ter nato indeksirajo tudi spletne strani, za katere njihovi upravljavci ne želijo, da bi bile prikazovane v spletnem iskalniku najdi.si. V tem primeru lahko upravljavec spletne strani na svoj strežnik namesti datoteko robots.txt, v katero zapiše katerih spletnih strani najdi.si ne sme indeksirati. TSmedia, d.o.o. striktno upošteva ta navodila in tako označenih spletnih strani ne indeksira. S tem je torej upravljavcem spletnih strani dana možnost, da izvzamejo svojo spletno stran iz rezultatov spletnega iskalnika najdi.si. TSmedia, d.o.o. opozarja, da zaradi ažuriranja skladišča podatkov, sprememba oz. namestitev datoteke robots.txt učinkuje šele od naslednjega ažuriranja naprej in torej lahko pride do več dnevne zamude. V tem vmesnem času je določena spletna stran, kljub temu, da je na strežnik nameščena datoteka robots.txt še vedno dostopna preko spletnega iskalnika najdi.si, oziroma obratno. Enako velja v primeru, da se določena spletna stran izbriše, saj je v prehodnem obdobju še vedno dostopen njen hitri predogled.

Ker gre v primeru iskanja spletnih strani in njihovega prenosa v skladišče podatkov za avtomatski postopek, TSmedia, d.o.o. ne more sam odstraniti posamezne spletne strani iz rezultatov spletnega iskalnika najdi.si. To mora storiti upravljavec zadevne spletne strani, oziroma ponudnik strežniškega prostora, pri katerem gostuje zadevna spletna stran. To stori z zgoraj opisanim postopkom namestitve datoteke robots.txt. Več informacij o standardih na spletnih straneh je možno dobiti na spletni strani: https://www.robotstxt.org/robotstxt.html.

Najdi.si si pridržuje pravico, da katero koli spletno stran, za katero meni, da bi lahko uporabljala metode “spamindexinga” (metode katerih namen je manipulirati relevantnost prikaza povezave na posamezno spletno stran med organskimi zadetki spletnega iskalnika na določeno poizvedbo, pri čemer ta spletna stran ni povezana s vnešeno poizvedbo) odstrani iz lastnega skladišča podatkov in je ne prikazuje med organskimi rezultati spletnega iskalnika.

VARSTVO PODATKOV in NJIHOVA UPORABA - Informacije o obdelavi osebnih podatkov v povezavi z uporabo storitve najdi.si

Splošno

Pri uporabi storitve najdi.si se vaši osebni podatki obdelujejo v skladu s temi pogoji.

Lastnik storitve TSmedia, d.o.o kot upravljavec podatkov posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij in osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in temi pogoji.

TSmedia, d.o.o. zbira določene informacije o neprijavljenih ali neregistriranih uporabnikih, na podlagi katerih ni mogoče določiti posameznika in zato niso osebni podatki v smislu veljavne zakonodaje. Podatki, ki se avtomatsko shranjujejo v dnevnikih so IP naslov, piškotek ter čas in trajanje obiska. TSmedia, d.o.o. shranjuje te podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov.

Storitev najdi.si lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov ter brez registracije oz. prijave. Registracija je potrebna le, če uporabljate kakršno koli storitev, ki potrebuje prijavo, ali se naročite na obveščanje, pri čemer je potrebna navedba osebnih podatkov.

Ob obisku storitve najdi.si (tudi ob obisku brez prijave) si TSmedia pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (“cookie”) ali podobne datoteke, katere namen sta prilagoditi storitev najdi.si željam uporabnikov. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate na https://www.najdi.si/nastavitvepiskotkov.

Informacije o upravljalcu

Upravljavec osebnih podatkov je TSmedia, d. o. o., Cigaletova 19, 1000 Ljubljana, www.tsmedia.si. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov TSmedia, d. o. o., je dosegljiva na naslovu TSmedia, d. o. o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Cigaletova 19, 1000 Ljubljana, oziroma prek elektronske pošte dpo@tsmedia.si.

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec - TSmedia ( v nadaljevanju TSmedia ali upravljalec) obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

 • za zagotavljanje, izvajanje in uporabo storitev najdi.si - kjer je za zagotavljanje storitev oziroma v skladu s temi pogoji potrebna obdelava osebnih podatkov, bo upravljavec obdeloval osebne podatke, potrebne za izvajanje pogodbe;
 • če se prijavite v nagradne igre - za izvedbo nagradnih iger, pri čemer za ta namen veljajo dodatna, vsakokrat veljavna pravila in pogoji.

Če nam uporabnik poda soglasje, bo TSmedia podatke obdeloval tudi za namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

TSmedia zbira soglasja:

 • za pošiljanje dnevnega/tedenskega elektronskega časopisa, pri čemer bo TSmedia uporabnike storitve obveščal o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na Siol.net in preostalih spletnih straneh, ter produktih, ki so v lasti TSmedia, pri čemer obveščanje poteka prek uporabnikovega elektronskega naslova. V ta namen jim lahko TSmedia glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto …) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik predhodno izbral;
 • za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia, ki oglašujejo na spletnih strani, ali produktih TSmedia, bodisi za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. V ta namen jim lahko TSmedia glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto …) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik izbral;
 • za prikazovanje osebno prilagojenih oglasnih sporočil s pomočjo uporabe piškotov (če podate ustrezno soglasje za uporabo piškotkov);
 • za druge namene, navedene v soglasju.

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: TSmedia, d. o. o., Cigaletova 19, 1000 Ljubljana, z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@tsmedia.si.

Ko se soglasja zbirajo prek elektronskih komunikacijskih storitev ali prek informacijskih storitev (npr. sporočila SMS, aplikacije) in kjer je to primerno, je možno soglasje preklicati tudi prek teh komunikacijskih kanalov.

V primeru preklica soglasja TSmedia preneha obdelovati podatke, zbrane na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Zakoniti interes

Podlaga za obdelavo podatkov je lahko tudi zakoniti interes, s katerim TSmedia zasleduje poslovne interese družbe ali tretjih oseb. TSmedia bo osebne podatke obdeloval na podlagi zakonitega interesa za namene, opredeljene v teh pogojih ali drugih dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa TSmedia obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov. TSmedia obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s temi pravili v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju. Dodatni primeri obdelave na podlagi zakonitega interesa so lahko navedeni tudi v pogodbah, pogojih oziroma drugih dokumentih za posamezno pogodbeno razmerje.

Analize

TSmedia stremi k neprestanemu prilagajanju in izboljševanju svojih storitev in ponudbe. Zato ima zakoniti interes, da spremlja izvajanje storitev v okviru svoje storitve najdi.si in analizira uporabo storitev svojih uporabnikov, in sicer za načrtovanje ter razvoj storitev in aplikacij, oceno trga ter merjenje uspešnosti prodaje, marketinških aktivnosti, aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev, izboljšanje priprave vsebin in aktivnosti v okviru svoje storitve najdi.si. TSmedia pri tem obdeluje podatke o uporabniku, uporabi storitev družbe, njenih spletnih mest in aplikacij, družbenih omrežij, uporablja pa tudi ustrezne zaščitne ukrepe, ki lahko vključujejo tudi anonimizacijo oziroma psevdoanonimizacijo. TSmedia pri tem ne obdeluje lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika ali če podatki prej niso anonimizirani. Obdelava podatkov za analize ne vpliva na pravice uporabnikov, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij.

Vrste podatkov

Lastnik storitve obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ob uporabi spletne strani brez prijave se o uporabi spletne strani zbirajo IP naslov, čas in trajanje obiska ter piškotki - v skladu s pravili o uporabi piškotkov - https://www.najdi.si/nastavitvepiskotkov;
 • s prijavo na storitev najdi.si za namen komentiranja o uporabniku zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:
  • obvezni podatki: ime, priimek, elektronski naslov, IP-številko, uporabniško ime (username), status (aktiven - prijavljen ali neaktiven), datum prve prijave in datum zadnje prijave ter geslo.
  • neobvezni podatki: rojstni datum, naslov, kraj, poštna številka, spol, izobrazba, zaposlitveni status in področja zanimanja.
  • ostali podatki: IP naslov, čas in trajanje obiska ter piškotki.
 • s prijavo v nagradno igro v okviru storitve najdi.si o uporabniku zbiramo in obdelujemo naslednje podatke: ime, priimek, letnico rojstva, regijo, spol, elektronski naslov, IP-številko, datum prijave v nagradno igro, naziv nagradne igre, čas sodelovanja v nagradni igri, morebitna soglasja za obdelavo podatkov, druge podatke, zahtevane ob prijavi v posamezno nagradno igro.

Vir podatkov

TSmedia podatke pridobi neposredno od posameznika.

Obdobje hrambe

TSmedia bo zbrane podatke hranil do preklica s strani uporabnika ali le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.
Piškotki in podatki, vsebovani v piškotkih, se hranijo v skladu s pravili o uporabi piškotkov.
Če je uporabnik podal komentar, bo TSmedia po prejemu preklica podatke o uporabniku hranil zaradi vodenja evidence identitet komentatorjev, potrebne zaradi varovanja upravljavca pred morebitnimi pravnimi zahtevki komentatorja ali tretjih oseb še 5 let od objave zadnjega komentarja.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d. o. o., dobavitelji IT-storitev in uradni organi.

Če je tako navedeno pri posamezni storitvi ali v soglasju, ki ga poda posameznik, so uporabniki lahko tudi poslovni partnerji TSmedie, d. o. o. (npr. pri nagradnih igrah podeljevalci nagrad, morebitni soorganizatorji nagradnih iger, poslovni partnerji TSmedia, ki oglašujejo v okviru produktov TSmedia).

Preden TSmedia dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi ali pogojih za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja upravljavec. Poslovni partnerji TSmedia imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za izvajanje storitve.

Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od TSmedia v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

TSmedia praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, TSmedia to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba - še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih TSmedia o uporabniku obdeluje,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje TSmedia, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da TSmedia preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali TSmediji.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da TSmediji posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d. o. o., Cigaletova 19, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave “Odjava”, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega časopisa ali
 • se odjavijo prek prijavnega obrazca na Siol.net.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki TSmediji sporočijo pisno ali pa s podpisom novega dokumenta za pogodbeno razmerje, v katerem se navedejo popravljeni podatki.

Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

TSmedia bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da TSmedia pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d. o. o., Cigaletova 19, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov dpo@tsmedia.si.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev oziroma za sklenitev pogodbenega razmerja za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih TSmedia ne more pridobiti, lahko TSmedia zavrne sklenitev pogodbe ali od pogodbe odstopi. Uporabniki lahko TSmedii posredujejo tudi druge, dodatne podatke.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju storitve najdi.si uporabljal, če za to pridobi soglasje uporabnika (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

PIŠKOTKI

Storitev najdi.si vsebuje tudi določene piškotke ali podobne tehnologije ponudnika storitev, ki se uporabljajo z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve najdi.si, vključno z oglaševalskimi in anonimnimi statističnimi storitvami.

Uporabnik dovoljuje in je seznanjen, da TSmedia d.o.o. shranjuje informacije na računalniku oziroma povezani terminalski opremi, na kateri se uporablja storitev najdi.si v obliki piškotkov ali podobnih tehnologij, z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve najdi.si, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.

Piškotek je niz znakov, ki ga spletni brskalnik uporabnika lahko trajno shrani na njegovem računalniku ali mobilni napravi. Vanj se shranjujejo vsi podatki in izbire o obiskih posameznih spletnih mest. Spletna/mobilna mesta uporabijo piškotke vsakič, ko jih uporabnik obišče, tako da shranijo njegov edinstveni identifikator, čas vpisa in druge nujne podatke, ki niso osebne narave, v zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na njegovem računalniku ali mobilni napravi.

Piškotek omogoča premikanje po spletnih/mobilnih mestih, ne da bi se bilo treba uporabniku ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Z uporabo nastavitev v spletnem/mobilnem brskalniku lahko uporabnik dovoli ali prepreči prejemanje piškotkov. Če uporabnik ne želi prejemati piškotkov, ne bo mogel uporabljati vseh storitev, ki jih spletna/mobilna mesta nudijo.

Ob prvem obisku spletnih strani najdi.si računalnik uporabnika prejme piškotek, ki identificira ta računalnik. TSmedia, d.o.o. uporablja informacije, ki jih zbere na podlagi uporabe piškotka zgolj za zagotavljanje personalizacije spletnih strani za posameznega uporabnika.

ZEMLJEVID

Pogoji uporabe storitve najdi.si zemljevid

NAJDI.SI PRIJAVA

Pogoji uporabe najdi.si prijave

NOVICE

najdi.si novice so spletni servis, ki avtomatsko zajema, agregira in kategorizira naslove, slike in povzetke novic številnih slovenskih dnevnoinformativnih medijev. Novice so pridobljene preko protokola RSS ali XML formata. Vsi viri uporabljeni na spletnem mestu ”novice” so javni ali pripravljeni posebej za najdi.si. V skladu s tem, TSmedia, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, ažurnost ali zanesljivost delovanja servisov posameznih ponudnikov novic in si ne lasti nobenih avtorskih ali drugih pravic v zvezi z vsebino, ki jo posamezni viri pripravijo za distribucijo preko prej omenjenih kanalov.

TSmedia, d.o.o. si lasti pravico po lastni presoji vključevati ali izključevati posamezne medije iz nabora medijev katerih novice so zajete na spletnem mestu “Novice”.

RECEPTI

Spletno mesto ”Recepti” predstavlja zbirko podatkov o receptih, pridobljeno s klasičnim spletnim pajkovanjem določenih spletnih strani. TSmedia, d.o.o. si ne lasti nikakršnih avtorskih ali drugih pravic v zvezi z vsebino vertikale. Te so izključno v domeni spletnih strani, na katerih so objavljeni recepti, ki so prikazani na omenjeni vertikali. Prav tako TSmedia, d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi napačnih, pomanjkljivih oziroma neažurnih vsebin.
Vir podatkov o sestavinah receptov je založba Modrijan d.o.o. z delom Kuharska enciklopedija - Svet gastronomije od A do Ž.

PRAVILA NAJDI.SI OB VOLITVAH

Na najdi.si, skladno z veljavno zakonodajo, zagotavljamo korektno predstavitev volilne tematike in kandidatov. O celotnem načinu in vsebini novinarskih prispevkov, ki govorijo o kampanji, kandidatih in volitvah, ne odloča uredništvo samostojno, saj povzema podatke od drugih virov.
Najdi.si v času volilne kampanje zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enake pogoje za plačano oglaševanje na najdi.si pod pogoji navedenimi v Splošnih pogojih oglaševanja TSmedia.
Pritožbo na izvajanje teh pravil se v pisni obliki naslovi na TSmedia, d.o.o., vsebovati pa mora opis očitane kršitve, predlog za njeno odpravo oz. razrešitev problema ter naslov, kamor naj se pošlje odgovor. Odgovorni urednik mora na pritožbo odgovoriti najkasneje v treh dneh po prejemu pritožbe.

SPLOŠNO

TSmedia, d.o.o. na vstopni strani najdi.si objavlja vsebine različnih ponudnikov vsebin. Če ima uporabnik pripombe na posamezno vsebino, ker meni, da krši njegove pravice, da je žaljiva, neprimerna ali napačna, lahko to sporoči na naslov info@tsmedia.si.

TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni da je to potrebno.

Ti pogoji uporabe so objavljeni in se nahajajo na spletnih straneh najdi.si in sicer na dnu vsake strani.

Ti pogoji uporabe nadomeščajo prejšnje pogoje uporabe veljavne od dne 18. 5. 2018 in veljajo od 27. 8. 2019 do preklica oz. spremembe.

TSmedia, d.o.o.
Cigaletova 19
1000 Ljubljana